Općina Hrvace
21233 Hrvace, Hrvatska
telefon: +385(021) 82 90 05
fax: +385(021) 82 97 00
e-mail: opcina.hrvace@st.htnet.hr

 

Fotogalerija

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Hrvace PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 12 Ožujak 2018 11:24

Objava ponovne javne rasprave

Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

 
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Hrvace PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 06 Studeni 2017 08:43

Obavijest

Sažetak za javnost 

Pročišćeni tekst

Korištenje i namjena površina

4.6.c   

4.7.a

4.8.a

4.8.b

4.10.a

4.11.a