Općina Hrvace
21233 Hrvace, Hrvatska
telefon: +385(021) 82 90 05
fax: +385(021) 82 97 00
e-mail: opcina.hrvace@st.htnet.hr

 

Fotogalerija

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi - spriječavanje sukoba interesa PDF Ispis E-mail
četvrtak, 28 Veljača 2013 20:21

 

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) Općina Hrvace ne smije sklapati  ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim  subjektom ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja  odabranom ponuditelju):

-        Rivalitas d.o.o. Split, Trgovina i usluge, Krbavska 15, 21000 Split

-        Jago Komerc d.o.o. Split, Velebitska 147, Split

-        J.B.Sadra d.o.o. Split, Velebitska 147, Split